And-Tech Strona Główna And-Tech
Forum firmy And-Tech

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Jak zaprogramowa? now? ATMega /Naprawi? uszkodzony bootloade
Autor Wiadomość
And-Tech
Site Admin

Dołączył: 22 Lut 2007
Posty: 285
  Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:49 pm   Jak zaprogramowa? now? ATMega /Naprawi? uszkodzony bootloade

Wgrywanie oprogramowania do p?ytek EvB za pomoc? portu USB oraz oprogramowania Megaload/AND-Load odbywa si? za po?rednictwem ma?ego programu wgranego do procesora (tzw. Bootloader).

Czasami zdarza si? sytuacja i? program ten zostanie nadpisany przez nasza aplikacj? i nie mamy dalszej mo?liwo?ci programowania uk?adu za pomoc? programu MegaLoad/AND-Load.

W tej sytuacji nale?y zaprogramowa? bootloader jeszcze raz.
Pliki bootloadera do poszczególnych procesorów:
ATMega16
ATMega32
ATMega644P

Instrukcja wgrywania Bootloadera za pomoc? wbudowanego programatora w p?ytk? EvB 4.3 v3

1. Pod??czenie mikroprocesora do z??cza programatora W pierwszej kolejno?ci nale?y
po??czy? wyprowadzenia mikroprocesora z programatorem, w sposób opisany poni?ej oraz obrazek w za??czniku

Programator Mikroprocesor port
ISP TS
MISO SR
SCK CD
MOSI RI RESET2. Pod??czamy p?ytk? EvB 4.3 do komputera (je?li to pierwsze pod??czenie system poprosi o sterowniki, opis instalacji sterowników opisali?my w Instrukcji do zestawu EvB 4.3)

3. ?ci?gamy oprogramowanie AVRDUDE ze specjalnie przygotowanymi plikami ze strony: www.and-tech.pl/files/EvB-ISP.zip

4. Rozpakowujemy plik i uruchamiamy program avrdude-GUI.exe (wymagany jest .NET w wersji co najmniej 2.0)

5. Jako programator wybieramy FT232R Synchronous BitBang (EvB)

6. Wybieramy procesor, który chcemy zaprogramowa?, w naszym przypadku jest to ATMega16 - prosz? wybra? odpowiedni procesor

7. W „Command line Option” wpisujemy -P ft0 -B 19200 (je?li nie uzyskamy po??czenia zmieniamy na „-P ft0 -B 9600” lub „-P ft0 -B 57600”)

8. Sprawdzamy po??czenie poprzez przycisk Read w sekcji Fuse

9. Je?li w oknach hFuse, lFuse pojawi? si? cyfry to znaczy i? programator dzia?a poprawnie i mo?emy zaprogramowa? procesor naszym plikiem, je?li natomiast uka?e si? ekran jak poni?ej oznacza to i? p?ytka nie jest poprawnie zainstalowana w systemie lub ?le wybrali?my ustawienia.

10. Sprawdzamy czy w oknie hFuse mamy warto?? D0 (D zero) oraz w lFuse EF. Je?li tak to przechodzimy do nast?pnego kroku. Je?li natomiast s? tam inne warto?ci to nale?y wpisa? odpowiednio D0 i EF w okna hFuse i lFuse a nast?pnie wcisn?? przycisk Write obok okienek, w których zmieniali?my warto?ci.

11. Nast?pnie wybieramy plik bootloadera w sekcji Flash i wciskamy przycisk Erase-Write-Verify. Po kilku sekundach powinni?my mie? zaprogramowany mikroprocesor.

Ostatnio zmieniony przez And-Tech Wto Sty 26, 2010 1:56 pm, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
And-Tech
Site Admin

Dołączył: 22 Lut 2007
Posty: 285
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 12:54 pm   

Wgrywanie bootloadera za pomoc? STK200 (programator pod port LPT)


?ci?gamy i instalujemy program PonyProg


Otwieramy zak?adk?: Setup-> Interface setup
Wybieramy Parallel i AVRISP I/O i LPT1
Klikamy Probe
Je?li mamy komunikat i? wykry? programator to klikamy OK, je?li nie to sprawdzamy pod??czenie programatora i port LPT

Wybieramy zak?adk? Setup -> Calibration i przycisk Yes


W li?cie wyboru "I2C Bus 8bit eeprom" wybieramy AVR Micro

Obok zamiast AVR Auto ATMEGA16 (lub ATMega32 je?li mamy taki procesor na p?ytce)

Otwieramy zak?adk? File-> "Open program flash file" i wybieramy plik hex zamieszczony w tym w?tku (M16 lubM32 w zalezno?ci od procesora)

Klikamy Command -> Write Program (FLASH)

Mamy ju? wgrany bootloader pozostaje jedynie ustawienie fusebitów

Klikamy Command -> Secure and Configuration Bits
i ustawiamy DOK?ADNIE jak na zdj?ciu poni?ej
 
     
rysiek182

Dołączył: 07 Mar 2010
Posty: 3
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 5:16 pm   

Witam, posiadam p?ytk? evb 4.1 i do atmegi chcia?em wrzuci? program który wykorzystuje oko?o 80% pojemno?ci pami?ci programu.
Po operacji wgrywania okaza?o si?, ze nie wrzuci?o programu, oraz nie mam mo?liwo?ci wgrania jakiegokolwiek innego programu do mikroprocesora.

Prosz? napisa?, czy wystarczy tylko jakims zewnetrznym programatorem (posiadam USBASP) wrzuci? tylko progrram bootloader-M32 lub M16, aby znów cieszy? si? mo?liwo?ci? wgrywania programów, przez rs??
 
     
morock 

Wiek: 34
Dołączył: 19 Sie 2009
Posty: 71
Skąd: Dzia?dowo
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 5:21 pm   

najprawdopodobniej tak... mi te? si? kiedy? skopa? bootloader przy ma?ym programie... po wgraniu by?o ju? wszystko oki ;)

Je?li nie posiadasz zestawu EVB 4,2 mo?esz wykona? tak? przeróbk?. :twisted:

Sposób jest na 100% skuteczny, sam to sprawdza?em.

Podstawow? zalet? jest mo?liwo?? o?ywienia, lub dostosowania nowej ATMEGI do naszej p?ytki testowej, bez potrzeby dokupywania zewn?trznego programatora na LPT :wink:

Pod??czenie.JPG
Plik ściągnięto 1723 raz(y) 147,51 KB

_________________
Pozdrawiam :)
 
 
     
rysiek182

Dołączył: 07 Mar 2010
Posty: 3
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 6:19 pm   

Posiadam programator USBasp i zawsze udawa?o mi si? zaprogramowa? ka?d? ko??, ale dzisiaj mam taki b??d, wida?, ?e nie chce si? programow?:

W za??czniku zrzut ekranu z programem avrdude-gui,

a gdzie wpisuje si? B19600??

AND.jpg
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 126,59 KB

 
     
morock 

Wiek: 34
Dołączył: 19 Sie 2009
Posty: 71
Skąd: Dzia?dowo
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 8:10 pm   

a mo?e po prostu atmelek si? wyczerpa??? du?o go programowa?e???

hmm nie wiem dok?adnie o co chodzi z B19600 wydaje mi si? ?e o pr?dko?? przesy?u danych przez com, jednak widze na obrazku ?e port masz LPT a tam si? nie ustawia pr?dko?ci.
_________________
Pozdrawiam :)
 
 
     
rysiek182

Dołączył: 07 Mar 2010
Posty: 3
Wysłany: Nie Mar 07, 2010 8:11 pm   

Udaje mi si? zaprogramowac meg? 32 dowolnym programem po ISP, natomiast nie udaje mi si? wrzuci? do megi 32 bootloadera ?ci?gni?tego z postu numer1 tego tematu, co robi? nie tak?
Ustawienia tak jak na rysunku powy?ej, niestety nie mam sprzetu, ?eby dolutowac kabelki wed?ug schematu :/

gdzie ustawia si? parametr pr?dko?ci B19600

Chcia?bym uruchomi? mo?liwo?? wgrywania programów po RS, bo szybciej dzia?a ni? po avrdude (chyba ?e jeszcze nie mam czegos dobrze skonfigurowanego).
 
     
michal.bedzin 
Micha?

Dołączył: 30 Lip 2009
Posty: 13
Skąd: B?dzin
Wysłany: Sob Kwi 03, 2010 11:01 pm   

Instrukcja dla osób korzystaj?cych z OS Debian/Ubuntu

Aby uruchomi? programator przy wykorzystaniu AVRDUDE nale?y wykona? w terminalu nast?puj?ce komendy:

Kod:

sudo apt-get install patch build-essential libreadline-dev libncurses-dev libusb-dev
sudo apt-get build-dep avrdude avrdude-doc


?ci?gamy AVRDUDE 5.8, roztarowujemy go i przechodzimy do katalogu:

Kod:

wget http://download.savannah.gnu.org/releases-noredirect/avrdude/avrdude-5.8.tar.gz
tar xzf avrdude-5.8.tar.gz
cd avrdude-5.8


Teraz zdobywamy patche dla wykorzystania FTDI jako programatora:

Kod:

for i in 8 7 6 5 4 3 2 1 0; do wget -O patch-$i.diff http://savannah.nongnu.org/patch/download.php?file_id=1851$i; done


Potwierdzamy patche:

Kod:

for file in patch-*.diff; do patch -p0 < $file; done


Zdobywamy sterowniki dla FTDI. Dla wersji 32-bitowych:

Kod:

wget http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX/Linux/libftd2xx0.4.16.tar.gz


Dla wersji 64-bitowych:

Kod:

wget http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX/Linux/libftd2xx0.4.16_x86_64.tar.gz


Rozpakowujemy sterowniki i kopiujemy potrzebne pliki:

Kod:

tar xzf libftd2xx*.tar.gz
cp libftd2xx*/static_lib/* .
cp libftd2xx*/*.h .
cp libftd2xx*/*.cfg .


Generujemy nasz Makefile:

Kod:

./configure


Otwieramy plik Makefile w edytorze tekstu (np. gedit):


1. Odszukujemy lini?
Kod:
 CFLAGS = -g -O2
i podmieniamy j?
Kod:
CFLAGS = -g -O2 -DHAVE_LIBUSB -DSUPPORT_FT245R

2. Odszukujemy lini?
Kod:
LIBS = -lreadline -lncurses -ltermcap
i podmieniamy j?
Kod:
LIBS = -lreadline -lncurses -ltermcap ./libftd2xx.a.0.4.16 -lrt


Na koniec kompilujemy wszystko:

Kod:

make


Mo?emy korzysta? z programu poleceniem w konsoli:

Kod:
sudo ./avrdude-5.8/avrdude -C ./avrdude-5.8/avrdude.conf -c duemilanove -P ft0 -p m32


?ycz? wszystkim udanych programów i braku problemów z programatorem.

michal.bedzin
 
     
Li?? 

Wiek: 33
Dołączył: 01 Cze 2010
Posty: 21
Wysłany: Wto Cze 01, 2010 10:50 pm   

Mój zestaw EvB 4.1
Jestem ?wie?o po kompilacji(a raczej avrdude) i si? przestraszy? :

debian:/home/artur/avrdude-5.8# ./avrdude -C avrdude.conf -c duemilanove -P /dev/ttyUSB0 -p m16 -F -u eeprom:w:BOOTLOADER-m16.hex
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK

ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03

avrdude done. Thank you.
Ostatnio zmieniony przez Li?? Sob Paź 30, 2010 11:50 am, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
Li?? 

Wiek: 33
Dołączył: 01 Cze 2010
Posty: 21
Wysłany: Sro Cze 02, 2010 9:13 am   

Zabieram si? do pobierania i kompilacji tego:
FTlab (A multi-platform GUI that allows you to inspect and modify the EEPROM of the FT232 line from FTDI. Also lets you send and receive data using all the bit bang modes.)
http://sourceforge.net/projects/ftlab/
 
     
michal.bedzin 
Micha?

Dołączył: 30 Lip 2009
Posty: 13
Skąd: B?dzin
Wysłany: Nie Lip 11, 2010 5:17 pm   

Li?? napisał/a:
Jestem ?wie?o po kompilacji(a raczej avrdude) i si? przestraszy? :

debian:/home/artur/avrdude-5.8# ./avrdude -C avrdude.conf -c duemilanove -P /dev/ttyUSB0 -p m16 -F -u eeprom:w:BOOTLOADER-m16.hex
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK

ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03

avrdude done. Thank you.Przecie? samo Ci napisa?o ?e poda?e? z?y procek. Albo z kablami masz cos nie tak.

edit: 4 VIII 2010

Spróbuj ograniczy? pr?dko?? portu uzupe?niaj?c o
-b 19200

Jecha?e? na pe?nej pr?dko?ci i mog?y by? b??dne dane.
 
     
maciekw 

Dołączył: 20 Wrz 2010
Posty: 8
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 9:55 pm   

And-Tech napisał/a:
AVRDUDE ze specjalnie przygotowanymi plikami

Czy to jest standardowe avrdude, czy zosta?o w jaki? sposób zmodyfikowane?

michal.bedzin napisał/a:
Instrukcja dla osób korzystaj?cych z OS Debian/Ubuntu

Jeszcze nie programowa?em, ale ?adnie si? skompilowa?o na Ubuntu 10.10 i gada elegancko z uC. Odczyta?em dane z pami?ci - 60,7 KB (62194 bajtów).
 
     
pancio.net

Dołączył: 25 Sie 2010
Posty: 16
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 12:07 pm   

a czy procek zaczyna normalnie pracowa?? Czy wisi po programowaniu (odczycie te?) do momentu od??czenia kabelka USB? Reset nie pomaga, trzeba od??czy? :-(

Pozdrawiam,
_________________
EvB 4.3@ATMEGA32&S1D15705.RB/GB
 
     
tomec 

Dołączył: 10 Paź 2010
Posty: 1
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 6:05 pm   

Witam, Czy mo?na prosi? o plik Bootloadera do Atmega8? Znalaz?em dwa na elektrodzie tylko ?e programem Megaload nie mog? wgra? pliku HEX do procka :sad:
I mam pytanko, czy po pod??czeniu atmegi 8 z wgranym bootloaderem, powinien dzia?a? przycisk reset na p?ytce EvB 4.3, tak jak to dzia?a na atmedze16np ??

Pozdrawiam
 
     
Li?? 

Wiek: 33
Dołączył: 01 Cze 2010
Posty: 21
Wysłany: Sob Paź 30, 2010 11:53 am   

michal.bedzin napisał/a:
Li?? napisał/a:
Jestem ?wie?o po kompilacji(a raczej avrdude) i si? przestraszy? :

debian:/home/artur/avrdude-5.8# ./avrdude -C avrdude.conf -c duemilanove -P /dev/ttyUSB0 -p m16 -F -u eeprom:w:BOOTLOADER-m16.hex
avrdude: BitBang OK
avrdude: pin assign miso 3 sck 5 mosi 6 reset 7
avrdude: drain OK

ft245r: bitclk 230400 -> ft baud 115200
avrdude: ft245r_program_enable: failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x000000
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
avrdude: Expected signature for ATMEGA16 is 1E 94 03

avrdude done. Thank you.Przecie? samo Ci napisa?o ?e poda?e? z?y procek. Albo z kablami masz cos nie tak.

edit: 4 VIII 2010

Spróbuj ograniczy? pr?dko?? portu uzupe?niaj?c o
-b 19200

Jecha?e? na pe?nej pr?dko?ci i mog?y by? b??dne dane.Procek, to ATMEGA1616PU czyli m16 lub 161, dla avrdude.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group