Informacje WEEE

Koszty gospodarowania odpadami

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą WEEE poniżej prezentujemy informację o kosztach gospodarowania odpadami, związanych z wprowadzaniem do obrotu przez firmę And-Tech. Koszty te, stanowiące składnik ceny danego produktu, są ponoszone przez wprowadzającego i nie obciążają dodatkowo naszych klientów.

 

Produkt KGO (PLN)
Zestaw EvB 4.3 2gr
AVRProg USB v2 1gr
JTAG-AVR USB v2 1gr
JTAG-ARM USB 1gr
Phoenix USB 1gr
AND-ETH v2 1gr
AND-Graph132 1gr
ARDUINO 1gr
ARD-LCD216 1gr
ARD-GRAPH132 1gr
Relay 1gr
Przewody 10x1pin 1gr
Przewody 1x8pin 1gr

 

Nasz numer rejestrowy GIOŚ: E0011978W