Phoenix na USB v8.1

Phoenix USB v8.1

Phoenix USB jest modyfikacją typowego Programatora Phoenix 3,58/6MHz polegającą na zastąpieniu szeregowego złącza RS232 (port COM) służącego do komunikacji z komputerem PC najnowszym USB2.0

Programator tworzy w systemie wirtualny port COM co zapewnia 100% współpracę ze wszystkimi dotychczasowymi programami przeznaczonymi do programatorów Phoenix. Obsługa programów odbywa się identycznie jak dla wersji Phoenix z portem RS232.

Programator jest zasilany bezpośrednio z portu USB dzięki czemu nie potrzebujesz dodatkowego zasilacza.

Sterowniki dostępne są zarówno dla systemów Windows (również Vista i Windows 7) jak i Linux.